Succursal Church of St. Helena

Sakralni objekti
02 87 03 026
040 664 389
robi.sekavcnik@gmail.com
Robi Sekavčnik, župnik
Povezava
2393 Črna na Koroškem